Do konce dubna nebude muset EU platit cla za dovoz těchto komodit a v tomto krátkém mezidobí budou probíhat složitá jednání mezi Evropskou unií a USA. Cílem je vypracovat přijatelné podmínky pro obě strany, přitom by nemělo dojít k ohrožení amerických ekonomických zájmů, ale ani těch evropských. Obchodních válek tu bylo už dost, na obzoru se mohla rýsovat další.
technická památka
Výjimka se kromě zemí Evropské unie bude vztahovat i na Kanadu, Austrálii, Brazílii, Argentinu, Jižní Koreu a Mexiko. Na zbytek světa byla bohužel uvalena pevná 25 procentní celní sazba při dovozu oceli a 10 procentní na hliníkové slitiny.
Pro Českou republiku by navýšení cla znamenalo obrovskou finanční zátěž, české firmy, které tyto suroviny vyváží, by tak každý rok musely vyplatit ze své kapsy celkem přibližně 4 miliardy Kč. Zavedení cla by také mohlo ohrozit zaměstnance firem, odhaduje se, že by v Evropě přišlo o práci několik desítek tisíc lidí v ocelárnách a v přidružené výrobě.
německé železárny

Rozpoutá USA obchodní válku?

Každé takové necitlivé rozhodnutí v oblasti financí a průmyslu nutně navazuje na odvetná opatření, která nastolí dotčené země vůči USA, pokud by nedospělo k rozumné dohodě, státy unie by mohly redukovat dovoz výrobků a zemědělských produktů a plodin ze zámoří a mohlo by to nakonec vést k obchodní válce.
Zdá se, že se výjimka na platby cla nebude vztahovat na Čínu, a ta pochopitelně na něco takového reaguje po svém. Pohrozila Spojeným státům zavedením cla na export vepřového masa, ovoce a zeleniny. Vznikla by docela paradoxní situace, Čína totiž vyváží do USA jen zhruba 0,8 procenta kovových slitin a zasáhlo by jí to v minimálním měřítku, rozpoutala by se tím však bitva, ve které by USA utrpěla mnohem více. Americké firmy by musely pozměnit vývozní politiku, případně nahradit čínský trh jinými subjekty, znamenalo by to přerušení obchodních kontaktů, zavádění nových, přetížilo by to manažery firem a způsobilo vlny chaosu právě v zámoří.
továrna železárna
Na příkladu Číny je hmatatelné, kam až může zajít jedno jediné necitlivé rozhodnutí politiků a amerického prezidenta, svět je totiž uzavřený kruh, vzájemně provázaný, a promyslet dopředu jakoukoli událost se podobá rozehrané šachové partii.  Čím je šachista vyspělejší a zkušenější, tím více tahů na šachovnici promyslí dopředu, než figurku umístí do nové pozice.