Je skutečností, že už se moderní člověk bez elektrického proudu neobejde. A stejně tak je skutečností, že zatímco je tento v prakticky všech městech, obcích i malých vesničkách víceméně samozřejmostí, je i nejedno místo, kde se ho dosud nedostává a kde tento nebude dostupný nejspíše ani nikdy v budoucnu. Protože jsou zkrátka i místa, kde nikdo nebo skoro nikdo nežije a kam se tudíž elektrické vedení stavět nevyplácí. A nejednou to vlastně ani není možné. Protože kácet třeba celý les jenom proto, aby se někde na mýtině zřídila přípojka pro strýčka Příhodu, kterou by možná někdy někdo náhodou potřeboval příležitostně využít, to je – jak jistě uznáte – nesmysl.

150-01 (2)

Jenže co si počít ve chvíli, kdy je náhle zapotřebí elektrického proudu i tam, kam ho není jak zavést? Kde není ani jediná zásuvka, ani jediný konec elektrického vedení?
Tam se zkrátka nedá obejít bez elektrocentrály nebo dieselagregátu. Tedy bez zařízení vyrábějících proud nezávisle na energetických společnostech a distributorech.
Ovšem jde o zařízení, jež jsou vcelku drahá, a proto se je nevyplácí kupovat, jsou-li zapotřebí jenom v ojedinělých případech. Pokud někdo potřebuje takový zdroj jen jednou nebo pouze tu a tam, je daleko výhodnější si ho pronajmout.

mapa-cesko-VALEON

Což už dnes naštěstí není neřešitelný problém. Protože je i u zařízení jako elektrocentrála pronájem možný a snadno dostupný. Existuje už i poskytovatel, který taková zařízení má a dává ostatním za úplatu dočasně k dispozici.
A nejen že si tu člověk takový zdroj může půjčit. Navíc mu ho dopraví i na místo určení, podle potřeby k němu nabídnou i další potřebná příslušenství, jako jsou rozvaděče, kabeláž či světelné věže, navrhnou technická řešení, zajistí odborný servis a dohled, dodají pohonné hmoty a dokonce celý projekt i pojistí.
Vše je tu k mání a vše je kvalitní a spolehlivé. A člověku stačí jen objednat to, co potřebuje, a pak stejně jako bůh říci: „Budiž světlo.“