Dříve, než kterýkoliv vlak vyjede na koleje, musí být stoprocentně zajištěno, že má tento před sebou volnou cestu. Na koleje se mu totiž nesmí připlést nic, zejména jiný vlak jedoucí proti němu, což by s velkou pravděpodobností vedlo ke kolizi a nežádoucím ztrátám na majetku a velmi pravděpodobně i na životech.
Současně je pak zapotřebí, aby se vědělo, kde který vlak zrovna je a co se s ním děje, protože bez toho by logicky nebyla kontrola provozu vůbec možná a bylo by po bezpečnosti a spolehlivosti takové přepravy.
Kolik jenom by bylo potíží, kdyby nebylo možné sledování železničních vozidel! A můžeme se tak radovat, že takové sledování v dnešní době už možné je. A to s pomocí RMC systému.vlaky na nádraží
Právě zmíněný systém umožňuje dotáhnout služby železnice k maximální dokonalosti. Díky němu je totiž možné

seřadiště vlaků
Díky této kontrole nehrozí kolize ani to, že by se snad někde některý vlak zapomněl, že by někdo během jízdy rozkrádal pohonné hmoty a jiný majetek a podobně. A výsledek? Tím může být úspora až ve výši třiceti procent provozních nákladů. Což je spolu s otázkou bezpečnosti velice důležitá otázka.
A proto by si měl každý provozovatel tohoto typu dopravy podobné sledování svojí techniky zařídit. Aby znal potřebné provozní parametry motoru i provozní parametry dalších pracovních příslušenství a měl tak své jisté, aby neriskoval a netratil, pokud to není nezbytně nutné. A to – jak vidno – skutečně nutné není. Když se ví, jak na to.