Neustálá honba za ztracenou identitou provází lidstvo po dlouhá staletí. Velcí lidé se snaží najít smysl své existence ve velikosti v očích lidí, jiní zase v tom, aby upekli co nejlepší rohlíky. Smysl, účel naší existence hledáme všichni, kdo nehledá, ten lže. Každá činnost, která je vykonána v našem životě, má nějaký „pohon“. Proto by bylo zajímavé sledovat nesmrtelné lidstvo – jen si představte, změna by přišla jednou za sto let. Lidé by neměli potřebu něco měnit, měli by čas. A tak by také i někteří slevili. Například kdyby byl Alexander Makedonský nesmrtelný, určitě by tak nespěchal do Indie, aby se vyrovnal Achillovi, než umře.
siluety lidí a zeměkoule


Identita je vším


Hledáme v životě něco, k čemu se můžeme uchýlit a co můžeme alespoň duševně uchopit, Hledáme se a také se nalézáme v nejrůznějších věcech. Státu, národu, víře, filosofii. Je toho spoustu. Židé, jako perzekuovaný národ po celá tisíciletí, hledají jakýkoliv záchytný bod, který by je odlišil. Snaží se najít vlastní identitu, dnes již i národní identitu, ve víře. „Bohem vyvolení“. Ale ostatně stejný problém řeší i země bývalého východního bloku. Vezměme si Poláky. Ti se chlácholí svou minulostí, ale přitom to již nejsou stejní Poláci, kteří byli za dob polských knížat. To samé Češi. Neustále si vychvalujeme obyvatele stejného území, kteří zde žili před tisíci lety, ale byli to skutečně Češi? Nebo snad i Velká Morava? Jak se označovali lidé žijící za Moravy, to nikdo neví. Byl Karel IV skutečně český král? Přemyslovci byli tím nejbližším k našemu ideálu. Ale Přemyslovci jsou také nějakých sedm set let v trapu. Krize identity je čím dál více viditelná s příchozím internetem, rozvojem vědy a techniky.
hvězdy a pruhy vlajky

Často se setkáváme s vírou v národ. Jednotná kultura, jazyk apod. Neomylná fakta, která nám byla vštěpována po celé generace, nejsou až tak neomylná, jak se tvrdí. Co je to vlastně ten národ, ve kterém se tolik vidíme jako jednotlivci, byť je to naprostý oxymóron? Co dělá národ národem? Je vůbec něco jako národ? Není to jen iluze, ostatně jako všechno ostatní? Co vlastně znamená věřit v sebe samého?